Thảo Luận Truyện

Được 60 chương rồi @@

2
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Sau những tháng ngày ẩn dật, mình cũng đã ngoi lên lê lết được 60 chương rồi, mừng quá trời quá đất luôn. Truyện sắp gần đi đến kết thúc rồi hi vọng mọi người ghé qua ủng hộ cho con bé có động lực viết kết truyện 🤧