Thảo Luận Truyện

Duyệt (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
2

Dạ cho mình hỏi mất bao lâu để truyện được duyệt ạ. Em cảm ơn ạ