Thảo Luận Truyện

Hóng Nhận Xét

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thanh Y Dao

Phương Nga
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

image-1 Đến giờ, Thanh Y Dao đã đi hết nửa chặng đường rùi hiuhiu TT Bắt chước pác Weekend Anh, tui muốn được nghe lời nhận xét chân thành từ các pác sau 67 chương - gần 100k chữ cụa tui :")