Thảo Luận Truyện

Khi nào truyện "Sẵn sàng hiển thị trên ứng dụng"?

0
8

Mình có xem bên thống kê truyện thì thấy ghi truyện chưa sẵn sàng hiện thị trên ứng dụng và đang xem xét thì phải, mình chưa hiểu lắm, có ai biết về vấn đề này không ạ? Thanks