Thảo Luận Truyện

Kích cỡ chính xác của bìa truyện

3
4
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Kích cỡ chính xác của bìa truyện trên vietnovel có ai biết không ạ? Mình định làm bìa cho vừa luôn không bị thừa ấy