Thảo Luận Truyện

Kỹ thuật chạm vào cảm xúc độc giả, cách tạo bối cảnh phù hợp và độc đáo... nhưng hỏi xong thì để đó!

3
1

Nhiều bạn lạ lắm á nha, thấy lân la đi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm này mẹo nhỏ khác xong vẫn chưa viết cho mình 1 bộ truyện đầu tay! à 1 chương còn chưa viết nữa huống hồ gì ... Trời! mấy bà đợi khi nào mới chịu viết đây? Đợi cho đến khi thu thập các thủ thuật dày cả bằng 1 cuốn tiểu thuyết thì mới bắt tay vô viết à Không có chuyện đó đâu, phải viết viết viết và viết thì mới lên trình độ được. Chứ cứ ngồi đọc mấy cái kinh nghiệm của ng khác thì nó vẫn chỉ mãi là trải nghiệm của họ và bạn sẽ không có gì cho mình nếu ko bắt tay vào viết Nên tui khuyên mấy bà đọc mấy cái đó ít lại cũng được, từ viết tự đúc kết có khi khả năng bản thân còn tiến bộ nhanh hơn đó!