Thảo Luận Truyện

Là em đây (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Vẫn là em lên mời gọi sự ủng hộ tiếp đây ạ... Chương mới vùa up hôm qua và hôm nay em lên rù quến ạ. Chả là đáng lẽ chương 8 phải lên sàn đánh rồi, cơ mà chả hiểu sao nó vượt ngưỡng của em. Thành ra giờ sớm thì chương sau, mà trễ chắc phải 2 chương... Quá buồn luôn ạ