Thảo Luận Truyện

Làm sao để truyện được duyệt ạ

0
5
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Làm sao để truyện được duyệt vậy ạ ?? Đăng gần tuần lễ r, chương viết cx đã 14 15 chương r ạ