Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để chèn hình ảnh vào chương truyện?

1
3

Mình đang có nhu cầu chèn hình minh hoạ vào chương truyện của mình nhưng không biết cách làm. Bạn nào biết có thể vui lòng chỉ cho mình được không?