Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để nhờ vietnovel làm bìa ạ?

1
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Làm thế nào để làm bìa có logo vietnovel hoặc nhờ vietnovel làm bìa vậy mn??