Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để truyện được duyệt

2
4
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mn ơi cho em hỏi là truyện cần những điều kiện gì để được duyệt ạ?