Thảo Luận Truyện

Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý ạ

0
0

Giữa kể và đoạn thoại nhân vật làm sao để người đọc dễ phân biệt ạ