Thảo Luận Truyện

Mẹo nhỏ khi viết #1

5
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Khách Dị Giới

Tư Lão Huynh
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Một mẹo nhỏ khi viết để tạo nhấn nhá cảm xúc. VD: Tuy Lữ Tiểu Linh không được tiếp xúc với việc tu luyện từ nhỏ, bỏ qua giai đoạn tu luyện tốt nhất nhưng bù lại tư chất muội ấy vô cùng tốt, hoàn toàn bù đắp lại điểm này. => Tạo cảm giác Lữ Tiểu Linh chính là một thiên tài bất kể hoàn cảnh. Nhưng, nếu đảo ngược thì sao? VD2: Lữ Tiểu Linh là một người có tư chất vô cùng tốt, có thể xưng là thiên tài, nhưng muội ấy lại bỏ lỡ mất thời điểm tu luyện tốt nhất là lúc còn nhỏ. => Cung tạo cảm giác LTL là một thiên tài tuy nhiên đáng tiếc vì không tu luyện đúng thời điểm.

P/s: một cái mấu chốt nữa là tại chỗ câu từ câu văn, tại VD2 mình đã bỏ đi từ "bù", "bù đắp", mọi người thử xếp vào xem, sẽ có khác biệt đấy.