Thảo Luận Truyện

Mình có thắc mắc

0
3

Là truyện BL Việt thì có nên để thể loại là đam mỹ không mọi người?