Thảo Luận Truyện

mọi người ơi cho em hỏi

1
7

viết truyện đc dùng hậu tố không ạ?