Thảo Luận Truyện

Mọi người ơi có ai đọc ma pháp phương tây, tây huyễn gì không ạ? Thông thường định nghĩa của kiếm sĩ, chiến sĩ, kỵ sĩ là gì thế ? Nó có khác nhau không ạ ?

2
5

là vậy đó, có ai biết khái niệm và những điểm khác biệt của những chức nghiệp này không ạ? Sức mạnh và vị trí trong đoàn đội gì đó.....
Cứu tui đi QaQ