Thảo Luận Truyện

Mọi người PR truyện bối cảnh Tây phương tâm đắc đi nàooo

2
3

Như tiêu đề, mình đang hơi đói truyện bối cảnh phương Tây (hoặc không phải truyện phương Tây nhưng giọng văn hơi hướm phương Tây) sau một thời gian dài bội thực truyện Trung Quốc. Rất mong được chú ý!!