Thảo Luận Truyện

Mong mn ủng hộ truyện của mình

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tử Đằng

Mộng Thảo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mối tình đơn phương đã được đền đáp, nhưng không biết rằng đó chỉ là một âm mưu