Thảo Luận Truyện

Một chương truyện tầm bao nhiêu chữ để người đọc dễ dàng tiếp thu?

6
3

Mình thấy có những truyện mà một chương trên 5k, 6k chữ. Dù biết là nếu ngắt chương sẽ khiến chương đó chưa hết nội dung tg muốn truyền tải, không liền mạch. Nhưng có lúc đang đọc mà vướng việc gì, phải thoát ra, lần sau đọc lại phải lướt tìm lại chỗ đang đọc dở...huhu:(. Hoặc đêm đọc mà buồn ngủ ngang chẳng hạn, cố đọc cho hết chương đi ngủ mà nội dung mơ màng ko tiếp thu được. Mk ngại đến mức giờ tìm truyện mới lại cứ nhắm truyện có chương ít chữ để đọc cho nhanh :(((. Xin lỗi các tác giả chương dài vì ý kiến này của mk ạ...