Thảo Luận Truyện

Muốn lên bảng BTV

3
3

Muốn lên bảng BTV phải viết truyện thuần việt hả mn. Tại mình thấy cái bảng đó không đổi. Hì hì mình cũng muốn lên ngại ghê mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Hơi bị tham vọng tí 🤪🤪🤪