Thảo Luận Truyện

Người mới (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
1

Do chuẩn bị vào nghề nên các bác có lời khuyên nào dành cho e không ạ :))).