Thảo Luận Truyện

Nhờ các bạn nhận xét câu từ

3
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Mình viết lần đầu nên chưa tự tin chính tả, cách ngắt câu, các bác chia sẻ kinh nghiệm giúp mình với.