Thảo Luận Truyện

Sao chưa thấy duyệt truyện vậy??

3
3

T đăng lâu rồi yêu duyệt , mà lâu quá .. hỏi thì toàn câu đáp thế .. ??