Thảo Luận Truyện

Spam Pr truyện là ích kỷ hay hiển nhiên

3
3

Mình biết các bạn rất muốn pr cho một tác phẩm mình yêu thích hoặc tự pr cho chính bản thân mình. Việc tạo acc clone để vào pr là không sai, nhưng việc tạo một đống acc ảo rồi chỉ biết pr mù quáng cho một tác phẩm lại là một chuyện khác. Hành động này mình có thể bị coi là spam đấy. Các bạn thử nghĩ xem, mọi chuyện không phải đơn giản là mình viết và gửi lên là được, các bạn quên mất rằng những admin còn phải kiểm duyệt nội dung, và họ phải kiểm duyệt từng hành động của bạn trên trang web vì tính chất công việc. Giả định tối đa một ngày admin chỉ duyệt được 10 bài, mà hơn phân nửa sẽ là bài spam với cùng một nội dung, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Các admin nếu không duyệt hết bài của các bạn thì các bạn lại nhảy dựng lên, còn nếu duyệt hết thì chắc chắn chất lượng của trang truyện sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Điều này là vô cùng bình thường hay là một sự ích kỷ?