Thảo Luận Truyện

Ta Tung Hoành Vạn Giới Không Đối Thủ đã ra chương 1 nha các đạo hữu.

0
0

Main là Lục Phong, tính cách sát phạt quyết đoánh, sống có tình nghĩa, dôi lúc lại có chút hài hước.