Thảo Luận Truyện

Tham khảo ý kiến

6
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Có ai đọc qua truyện này mà thấy nó hao hao Ma Đạo Tổ Sư không vậy? Từ thuộc tính công thụ tới đoạt xá, "Chi Lăng lão tổ", hào môn thế gia,v.v. Sự thật là đọc vào mình thấy rất cấn luôn ấy, dù đã thay đổi họ tên địa danh cho thuần Việt nhưng vẫn có nhưng chi tiết rất giống MĐTS.