Thảo Luận Truyện

Tiếp tục bàn về thể loại kinh dị tu tiên nào

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Thể loại truyện kinh dị tu tiên là gì? Truyện kinh dị có các loại ma quỷ giết chóc tởm lợm, còn sao có thể nói là tu tiên, các đạo giáo trong nước ta có rất nhiều đạo tu tiên, nên ta có thể khai thác mà viết thành truyện.