Thảo Luận Truyện

Truyện tu tiên

1
3

Chuyện là dạo gần đây Mập lại muốn quay lại với thể loại tu tiên mà vẫn bất thành.

Mập không biết đặt tên khẩu quyết, thủ quyết rồi bao nhiêu thứ tuyệt học võ công, còn cả mấy cái tên loằng ngoằng sâm lâm sâm dứa gì á ((´д`)) Làm sao đây???