Thảo Luận Truyện

Truyện về đề tài quân sự

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Lần đầu mình viết truyện về đề tài quân sự, vẫn còn nhiều sai sót rất mong được các bạn góp ý thêm cho mình ạ <3 xin cảm ơn các bạn nhen ❤