Thảo Luận Truyện

TƯ LIỆU VIẾT TRUYỆN VIỆT PHẦN 1

2
0

Thông tin Sử Việt rất rộng, đây chỉ là tư liệu nhỏ, mọi người tham khảo nhiều tài liệu khác để nắm rõ hơn nhé! CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM (Hồng Bàng - Ất Mão 1675) (Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư)

Kỷ Hồng Bàng thị

-Kinh Dương Vương

-Lạc Long Quân

-Hùng Vương

Kỷ Nhà Triệu

-Vũ Đế

-Văn Vương

-Minh Vương

-Ai Vương

-Thuật Dương Vương

**Kỷ thuộc Tây Hán

Kỷ Trưng nữ Vương (Trưng Vương)

Kỷ thuộc Đông Hán

Kỷ Sĩ Vương

Kỷ thuộc Ngô Tấn (Tống Tề Lương)

Kỷ nhà Tiền Lý (Tiền Lý Nam Đế)

Kỷ Triệu Việt Vương

Kỷ Hậu Lý (Hậu Lý Nam Đế)

Kỷ thuộc Tùy Đường

Kỷ Nam Bắc phân tranh

Kỷ nhà Ngô (Ngô Quyền)

-Tiền Ngô Vương

-Dương Tam Kha

-Hậu Ngô Vương

-Ngô sứ quân

Kỷ nhà Đinh

-Tiên Hoàng Đế (Đinh Tiên Hoàng)

-Phế Đế

Kỷ nhà Lê

-Đại Hành hoàng đế

-Trung Tôn hoàng đế

-Ngọa Triều hoàng đế

Kỷ nhà Lý

-Thái Tổ hoàng đế

-Thái Tôn hoàng đế

-Thánh Tôn hoàng đế

-Nhân Tôn hoàng đế

-Thần Tôn hoàng đế

-Anh Tôn hoàng đế

-Cao Tôn hoàng đế

-Huệ Tôn hoàng đế

-Chiêu Hoàng (Lý Chiêu Hoàng – Chiêu Thánh Hoàng Hậu)

Kỷ nhà Trần

-Thái Tôn hoàng đế

-Thái Tôn hoàng đế

-Nhân Tôn hoàng đế

-Anh Tôn hoàng đế

-Minh Tôn hoàng đế

-Hiển Tôn hoàng đế

-Dụ Tôn hoàng đế

-Nghệ Tôn hoàng đế

-Duệ Tôn hoàng đế

-Phế Đế

-Thuận Tôn hoàng đế

-Thiêu Đế

Kỷ Hậu Trần

-Giản Định Đế

-Trùng Quang Đế

Kỷ thuộc Minh

Kỷ nhà Lê

-Thái tổ Cao Hoàng Đế

-Thái Tôn Văn Hoàng Đế

-Nhân Tôn Tuyên Hoàng Đế

-Thánh Tôn Thuần Hoàng Đế (Thượng)

-Thánh Tôn Thuần Hoàng Đế (Hạ)

-Hiến Tôn Duệ Hoàng Đế

-Túc Tôn Khâm Hoàng Đế

-Uy Mục Đế

-Tương Dực Đế

-Chiêu Tôn Thần Hoàng Đế

-Cung Hoàng Đế

-Mạc Đăng Dung

-Mặc Đăng Doanh

-Trang Tôn Dụ hoàng đế

-Trung Tôn Vũ hoàng đế

-Anh Tôn Tuấn hoàng đế

-Thế Tôn Nghị hoàng đế

-Kinh Tôn Huệ hoàng đế

-Thần Tôn Uyên hoàng đế (Thượng)

  • Chân Tôn Thuận hoàng đế

-Thần Tôn Uyên hoàng đế (Hạ)

-Huyền Tôn Mục hoàng đế

-Gia Tôn Mỹ hoàng đế.