Thảo Luận Truyện

Vấn đề xét duyệt truyênj

1
4

Truyện của mình mới ra 1 chương mà đã xuất bản thì có được duyệt không? Điều kiện xét duyệt truyện bên này liệu có khắt khe quá không mn?