Thảo Luận Truyện

Viết truyện

1
0

Mọi người mình mới vào. Cho mình hỏi có thể viết truyện dùng tên 12 chòm sao dc không?