Thảo Luận Truyện

Xin vía thu hút sự chú ý

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Làm thế nào để truyện vào Royal Ranking hả mọi người? Với lại truyện của mình đang ít lượt đọc quá, mọi người vào ủng hộ với. (T_T)