Thông Báo - Sự Kiện

Gửi độc giả

0
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình vừa viết một truyên tên đồng nhân hương mật tựa khói sương Nhuận Ngọc đã có ta đến bên chàng rồi chưa được duyệt mời mọi người lên trang web của vietnovel đọc và cho mình ý kiến ai biết cách trình bày của mình có gì sai sót thì chỉ mình mình mong đóng góp của mọi người để truyện sớm được duyệt