Thông Báo - Sự Kiện

Ra Mắt Chương Đặc Biệt

0
0

Truyện “Huyết Nhãn: Tấm Vải Đỏ” sẽ có một số thay đổi trong những diễn biến cuối được đăng trong các chương đặc biệt có độ hài từ 2000 chữ trở lên (không tính chương đầu) với bối cảnh song song giữa quá khứ và thực tại của từng nhân vật bắt đầu từ ngày hôm nay 21/9/202.