Thông Báo - Sự Kiện

Tạm dừng ra chương để chỉnh sửa.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hôm nọ, mình có nằm đọc lại chương 1 của bộ truyện mình đang làm. Mình phát hiện ra có kha khá lỗi trong đó. Mình sẽ tạm ngừng ra chương mới để đọc và điều chỉnh lại một số chi tiết sao cho hợp lí nhất. Ta làm hồ ly cũng phải đạp đổ phong kiến sẽ thay đổi. Mong quý bạn đọc hình cho tôi thời gian để làm nó hay hơn.