Thông Báo - Sự Kiện

Tạm dừng truyện một thời gian

6
8
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Vì mình đã tìm thấy sai sót ở văn phong lẫn cách trình bày nên mình dự định sẽ thay đổi. Không hẳn là toàn bộ nội dung nhưng truyện mình thật sự chưa tốt và mình vẫn chưa đủ trưởng thành để miêu tả nó tốt hơn. Mình sẽ trở lại vào một thời điểm nào đó khi bộ truyện hoàn toàn đã sẵn sàng. Có người từng nói "Cần gì phải nghe người khác để rồi thay đổi cái chất của bản thân." Nhưng cũng có người nói "Tiếp thu và trao dồi kiến thức, mở rộng góc nhìn thế giới của thế giới thay vì cứ làm con ếch chỉ ở trong đáy giếng." Mình thật sự đã cảm thấy sai sót từ rất lâu rồi nhưng mình cứ mãi do dự nhưng hôm này điều này làm mình rất sảng khoái. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Mình sẽ trở lại vào một ngày không xa .