Thông Báo - Sự Kiện

Thông báo về truyện "Khuôn mặt cô gái ấy"

1
0

Tui đã hiện lên sau ngày tháng ở ẩn. Sau nhiều chuyện xảy ra và giờ đã ổn thỏa, hiện tại tui đang dịch và đẩy mạnh truyện trên nền tảng nước ngoài. Truyện tui vẫn chưa drop nhé, tui đang "sắp xếp tinh thần" quay lại rùi đây!

Nếu bạn muốn xem truyện tiếng Anh thì link này nhé: https://www.webnovel.com/book/her-face_24977930906720805