Thông Báo - Sự Kiện

Tôi ở thế giới khác, chỉ muốn sự an nhàn!

1
3

Chao xìn mọi người. Mình là Tiệm Phỉ (Cụt Hoàng Đế). Bởi vì năm học đã đến, mình cũng đã cuối cấp nên mình tạm thời sẽ ra truyện chậm hơn bình thường so với tiến đô 1 chương/ tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình vẫn đang nỗ lực viết tiếp chương 3.