Thông Báo - Sự Kiện

Truyện tạm ngưng để sửa chữa

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

X-ROBOT

TLTVhello

Truyện mình được góp ý mà mình không để ý. Đó sơ suất của mình khi đánh máy và sai lầm trong cách chọn cốt truyện nên mình sẽ tạm ngưng để sửa chữa. Cảm ơn những bạn đã bình luận. Mình sẽ ghé thăm và ủng hộ truyện của các bạn<3. Chân thành cảm ơn