Thông Báo - Sự Kiện

Yo! Ác Quỷ Của Các Vị Thần Cập Nhập Chương Mới Trong Mùa Dịch Cô Rô Na, Phần Cuối Chương II.

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ác Quỷ Của Các Vị Thần

Dreeson Hant Avalort
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Vậy là sau hơn một tuần delay vãi cả linh hồn thì truyện Ác Quỷ Của Các Vị Thần đã cập nhập chương mới! Xin lỗi vì dịch nên phải lánh trước mới viết tiếp! Vậy là chương II cũng đã đến hồi kết, chuẩn bị qua chương III thôi nào!

  • PEACE -