Chương 21: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 21. Sakata Gintoki : Cái này nằm ở điểm mù kiến thức của ta.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta