Chương 60: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 60. Ngoại truyện: Lý An Dân - Shaivarman.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế