Chương 63: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 63. Ngoại truyện: Lê Bá Ngọc và kỳ án Dâm Đàn (phần cuối).

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế