Chương 1: Thất Tịch

Chương 1. " Không khí tĩnh lặng đến mức hắn thấy cả người đều trở nên là lạ "

Truyện Thất Tịch