Chương 2: Thất Tịch

Chương 2. " Mọi sự khởi đầu thật ra chỉ là tiếp nối cuốn sách cuộc đời được dở lưng chừng "

Truyện Thất Tịch