Chương 3: Thất Tịch

Chương 3. " Hương biển xa xăm phía cuối chân trời xâm chiếm lấy mọi giác quan của hắn "

Truyện Thất Tịch