Chương 2: [Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!!

Chương 2. "Ơ thế là thầy phải thơm má em rồi đấy."

Truyện [Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!!