Chương 19: Wilanddent

Chương 19. CHƯƠNG XIX: CON NGƯỜI VÀ TƯƠNG LAI.

Truyện Wilanddent
Lời nhắn: Sức mạnh khó hiểu của Flaaz từng được đề cập ở chương 3 khi Adenachia đang chiến đấu với quái vật từ Bất Tận Giới đã được giải thích trong chương này. Và đương nhiên, sắp tới Flaaz cũng sẽ xuất hiện, nhưng cô ấy không đi một mình.
Lời nhắn: Sức mạnh khó hiểu của Flaaz từng được đề cập ở chương 3 khi Adenachia đang chiến đấu với quái vật từ Bất Tận Giới đã được giải thích trong chương này. Và đương nhiên, sắp tới Flaaz cũng sẽ xuất hiện, nhưng cô ấy không đi một mình.