Chương 12: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 12. [Bí ẩn thứ hai] Sai lệch

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn